Avís LegalIdentificación


    Titular:Assignia Infraestructuras S.A.
    Domicili social: Avda. Quitapesares nº 11, Polígono Empresarial Villapark, 28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
    CIF: A28065050
    Registro Público: Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid
    Telèfon i Fax: +34 915 672 870 / +34 915 719 628
    E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Objecte


Amb aquestes condicions d’us pretenem que tots els usuaris coneguin quins son els seus drets i obligacions des del moment en què visiten el nostre lloc web.


De la mateixa manera, informem als usuaris respecte quins són els seus drets i quins son les seves obligacions en relació amb els continguts exposats a través de la plataforma, logotips i marques utilitzades, així com les responsabilitats que poden derivar-se de l’ús del servei.


Tot usuari accepta expressament i de manera inequívoca, les condicions d’ús i la política de privacitat, així com les diferents modificacions i/o textos legals addicionals que siguin incloses en el futur. En cas de no estar d’acord amb alguna de les condicions, pots donar-te de baixa del servei en qualsevol moment.


Als efectes de la interpretació de les presents condicions, entenem que una persona passa a ser usuària en el moment en què aquesta accepta les condicions d’ús i la política de privacitat exposades al lloc web, essent suficient per a això que el visiti.Responsabilitats


Estem profundament compromesos amb el fet que el servei funcioni correctament, conforme a les condiciones acordades amb els nostres usuaris. No obstant, en algunes ocasions és possible que es produeixin, especialment per la intervenció de tercers mal intencionats, situacions que podrien arribar a derivar responsabilitats.


En aquest sentit, a continuació us indiquem aquelles situacions en què no ens fem responsables de les actuacions dels usuaris, assumint els usuaris totes les responsabilitats derivades:


 •   En cas que aparegui publicada al lloc web o plataforma informació que no hagués estat col·locada per la nostra part o que en el seu cas hagués estat publicada per un tercer aliè a l’organització.
 •   En cas que el lloc web i la plataforma no es trobi operativa per raons tècniques imputables a tercers o causes imprevisibles o de força major.
 •   En cas que l’usuari emmagatzemi, difongui, publiqui o distribueixi en el lloc web qualsevol tipus de material difamatori, injuriós, discriminatori, que inciti a la violència o que vagi en contra de la moral la, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l’honor, la intimitat o la imatge de tercers.
 •   En cas que l’usuari utilitzi el lloc web o plataforma per a introduir dades, virus, codis, equip de hardware o de telecomunicacions o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic, i es causin danys als sistemes d’altres usuaris.


En cas que qualsevol dels continguts accessibles a través del lloc web o plataforma fossin contraris a la normativa vigent, ens comprometem a procedir a la seva retirada immediata, tan aviat en tinguem coneixement i en corroborem els fets.Propietat intel·lectual i industrial


Estem profundament compromesos amb la protecció i defensa dels drets de propietat intel·lectual i industrial. Per això, us informem que:


 •   En cap cas podrà entendre’s que cedim als usuaris cap dret d’explotació sobre els continguts exposats més enllà del que és estrictament necessari per a la visualització dels mateixos.
 •   Us garantim que tots els continguts que posem a la vostra disposició són completament originals i adequats a la legislació nacional vigent, trobant-se tots ells protegits per drets de propietat intel·lectual. En aquells casos on no comptem am la propietat dels continguts, disposem de tots els drets relatius a la comunicació pública, distribució i/o reproducció.
 •   Tots els logotips, marques i noms comercials exposats a través del lloc web o de la plataforma, són de la nostra propietat o en el seu cas dels tercers que ens hagin permès la seva utilització i/o explotació.
 •   Sota cap concepte la navegació a través del lloc web pot suposar la renuncia, transmissió, llicencia o cessió total o parcial respecte els drets de propietat intel·lectual o industrial, excepte que s’estableixi por escrit el contrari.
 •   Cap dels continguts allotjats a la plataforma pot ser descarregat, reproduït o utilitzat, en cap altre dispositiu o espai diferent al nostre lloc web, excepte que s’hagi habilitat per part nostra el mitjà per a fer-ho.
 •   Per raons de seguretat, no està permès utilitzar “frames” o mecanismes que alterin o variïn el disseny, configuració original o continguts del lloc web.
 •   Pel que fa als links o hiperenllaços, és possible que us facilitem l’accés a llocs web de tercers independents que es trobin directament relacionats amb la publicitat mostrada i reproduïda a través del lloc web o plataforma. En no ser pàgines de la nostra propietat i sobre les quals tinguem control, no ens fem responsables dels continguts i/o funcionament de les mateixes.


En cas que qualsevol de vosaltres detectés algun tipus de contingut contrari a la normativa vigent o que pugui ser nociu pels usuaris, us preguem que ens ho notifiqueu amb la major brevetat possible a la següent adreça.Confidencialitat i protecció de dades


De conformitat amb el que es disposa a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, totes les dades de caràcter personal facilitades durant la utilització del lloc web seran tractades de conformitat amb el que es disposa a la Política de Privacitat que tot usuari ha d’acceptar expressament per poder utilitzar i registrar-se al sistema.


Tots els usuaris que acceptin les presents condicions d’ús, accepten de manera informada, expressa i inequívoca la nostra Política de Privacitat, assistint-li en aquest sentit els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte de les seves dades de caràcter personal, podent exercir-los segons s’informa a la mencionada Política de Privacitat.Resolució de controvèrsies


Per a tota qüestió litigiosa o que incumbeixi al nostre lloc web o qualsevol dels que d’aquest en depengui, serà d’aplicació la legislació espanyola, essent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb l’ús del present lloc Web, els Jutjats i Tribunals de Madrid, Espanya i en el seu cas, els Tribunals Arbitrals de consum o similars a aquells als quals ens trobem adherits, en el moment de produir-se la controvèrsia.


Per a presentar reclamacions en l’ús dels nostres serveis poden dirigir-se per correu a l’adreça electrònica o física a dalt, havent de recórrer en tot cas a una solució amistosa en primera instància.