El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player


ncpos

Es tracta d’una de les principals empreses constructores no cotitzades d’Espanya.


Assignia Infraestructuras està posicionada como un grup sòlid que participa de manera expansiva i sostinguda en el desenvolupament, execució, gestió i explotació d’infraestructures en un sentit ampli  (ferroviàries, vials, aeroportuàries i portuàries, mediambientals, urbanes, sanitàries, educatives, esportives, etc.)., amb vocació de lideratge en el grup d’empreses no cotitzades a través d’una organització:


  •       luliRentable per als nostres accionistes i clients, de manera sostinguda.
  •       luliResponsable davant la societat i les persones.
  •       luliRespectuosa amb l’entorn amb els seus compromisos.