nc1recu


ncrecuAssignia Infraestructuras disposa d’uns importants recursos productius propis que permeten tenir a la companyia una important independència operativa, alhora que li permeten l’accés a concursos restringits on s’exigeix maquinària especialitzada pròpia (per exemple en concursos de col·locació de via).

Aquesta és la valoració de la inversió realitzada en els darrers anys en maquinària i equips:

  •  luliMaquinària d’obra civil: 7,1 milions d’euros
  •  luliMaquinària de via: 8,2 milions d’euros
  •  luliMaquinària de conservació: 3,3 milions d’euros
  •  luliEquips d’edificació, 0,5 milions d’euros